Wczytywanie strony

Cięcie detali na wymiar

Cięcie plazmowe jest jednym z rodzajów cięcia, w którym znaczącą rolę odgrywa temperatura (stąd zwane jest termicznym). Stosuje się przy nim łuk plazmowy (czyli zawężony).

Gazy stanowiące źródło destylują w nim i częściowo podlegają jonizacji. Utworzona w ten sposób wiązka plazmy osiąga wysoką temperaturę i energię kinetyczną, co przyczynia się do topnienia bądź częściowego odparowania materiału. Podczas procesu tworzy się szczelina cięcia.